no en
Leverandører av linefanget MSC-sertifisert torsk og hyse fra Barentshavet

Bærekraftig fiskeri

Verdens beste sjømat kommer fra Norge - det er vi i Carisma overbevist om. Vi er stolte av tradisjonene vi viderefører, og glødende opptatt av bærekraftige linefangstmetoder.

 

Linefiske er en miljøvennlig og bærekraftig fangstmetode som også gir fiskeprodukter av førsteklasses kvalitet. Det er bred enighet om at det er den mest etiske fangstmetoden, ettersom belastningen på miljøet er minimal.

 

Carismas fartøy, Carisma Viking - fisker mesteparten av fisken i Barentshavet, som er tilholdssted for verdens største MSC-godkjente bestander av torsk og hyse. Den årlige kvoten for disse artene er på 750 000 tonn i Barentshavet, som er anerkjent som et av verdens mest bærekraftige fiskeområder.

 

Barentshavet er også under streng overvåking fra myndighetene, som på den måten ønsker å bidra til bevaringen av de verdifulle fiskebestandene i området.