no en
Leverandører av linefanget MSC-sertifisert torsk og hyse fra Barentshavet

Produksjon og kvalitet

Fisken er sprell levende når den hales opp av sjøen. Deretter utsettes den for minst 30 minutters utblødning før den hodekappes og sløyes for deretter å fryses inn i hele blokker. Denne prosessen tar mellom to og fire timer, noe som betyr at fisken fryses ned før dødsstivheten inntrer. Dette i sin tur sikrer at fisken som når ut til kundene, bevarer ferskheten og holder fineste kvalitet. Fangstmetoden, behandlingen og bearbeidingen som Carisma benytter, gir etter selskapets oppfatning de beste produktene som kan kjøpes for penger.