no en
Leverandører av linefanget MSC-sertifisert torsk og hyse fra Barentshavet

Sjøfrossen

Norsk fisk fanges skånsomt i de iskalde og rene arktiske farvannene. Erfarne fiskere kombinerer flere hundre år gamle tradisjoner med moderne fiskefartøyer som er utstyrt med produksjonsanlegg av høyeste standard.

 

Skal andre markeder få anledning til å nyte norsk fisk, er den beste og mest effektive transportmåten å fryse fisken til sjøs, for så å frakte den direkte fra båten til de aktuelle markedene.

 

All fisk som fanges om bord på Carisma Viking, er sjøfrossen. Hurtigfrysingen ivaretar kvaliteten på fisken.