no en
Leverandører av linefanget MSC-sertifisert torsk og hyse fra Barentshavet

System med dragerbrønn

Båten bruker en avansert metode for å få fisken om bord, noe som også understreker selskapets fokus på integritet og skånsomme fangstmetoder. Dragerbrønnen, eller hullet midt under båten, er en brønn som linene hales inn gjennom. Denne metoden gir økt sikkerhet og komfort for mannskapet, som kan gjennomføre fisket på en bedre måte fra båtens fabrikkdekk og behandle fangsten mer effektivt. Dragerbrønnen består av en innretning som gjør bruk av klepp overflødig, og som dermed eliminerer kleppskader på fisken, noe som i sin tur øker kvaliteten på produktet.