no en
Leverandører av linefanget MSC-sertifisert torsk og hyse fra Barentshavet

Carisma Seafood

Salgsselskapet Carisma Seafood er ansvarlig for å markedsføre og distribuere fisk til de globale markedene. Carisma Seafood kan levere nesten alle typer hvitfisk til dette krevende verdensomspennende markedet, og selskapets kundebase er enorm.

 

Selskapet befinner seg i en av de største fiskehavnene i Norge – Måløy. Teamet, som ble etablert i 2008, har bred erfaring fra handel og markedsføring og leverer hvitfisk som er fisket på en forsvarlig måte i de klare, kalde skandinaviske farvannene.

 

I løpet av årene har medarbeiderne i Carisma Seafood dyrket langvarige kundeforhold over hele verden. Carisma Seafood er opptatt av å bygge sterke, langvarige  partnerskap med kundene som er til felles fordel og er stolt over selskapets fiskeritradisjoner og handelskompetanse.

 

Våre  markeder består hovedsakelig av importører og eksportører over hele verden og hovedvekten av den fisken vi kjøper og selger er sjøfrossen. Men vi kan også levere både landfrossen eller fersk fisk, avhengig av kundenes behov. De viktigste fiskeslagene som tilbys, er torsk, hyse, brosme, lange, blåkveite, sei, steinbit, breiflabb, uer og atlanterhavskveite – selskapet kan hente opp nesten all slags hvitfisk.

Våre ansatte