no en
Leverandører av linefanget MSC-sertifisert torsk og hyse fra Barentshavet

Carisma Viking i Øst-Grønland

Carisma Viking fisker for tiden på kysten av Øst-Grønland. Norge har en totalkvote på 1200 tonn rund fisk av torsk. Dette er ett av de få reelle olympiske fiskeriene de norske linebåtene fortsatt deltar i. Tidspunkt for neste lossing avhenger av når kvoten er ferdigfisket. Årets Grønlandsfiske har vært preget av mye dårlig vær med bølgehøyder opp mot 15 meter. Fisket har likevel foregått hver dag. Vi er glad vi har dragerbrønnen midt i båten, først og fremst pga. sikkerheten for mannskapet den representerer. Uværet traff oss på vestlandskysten av Norge som orkanen "Nina" den 10. januar 2015.