no en
Leverandører av linefanget MSC-sertifisert torsk og hyse fra Barentshavet

John Hancock speaks out to Fishing News on Defra's new "Fishing for the Market" initiative